Plán aktivít na školský rok 2018/2019

 • Hurá škôlka volá!
 • Vitajte mravčekovia a včielky!
 • Šarkaniáda
 • Biela pastelka
 • Hody v obci
 • Ovocníčkovia a tekvičky
 • Úcta k starým rodičov – besiedka
 • Divadelné okienko v ZŠ ( Janko a Marienka)
 • Vystúpenie pre dôchodcov v kultúrnom dome
 • Všetko čo má nohy behá: Deň behuDeň zdravých zúbkov
 • Návšteva policajtov
 • Návšteva pána farára v MŠ
 • Divadelné okienko : Princezná Rozmarínka
 • Návšteva minuloročných škôlkarov v MŠ
 • Turistická vychádzka ku koníkom 
 • Kŕmenie vtáčikov
 • Bacily z tela von!
 • Vianočná tržnica v obci
 • Vitaj Mikuláš! Vianočná besiedka
 • Vianočný kapor medzi deťmi
 • Pečieme medovníčky
 • Vinšujeme v našej obci
 • Čo som našiel pod stromčekom?
 • Snehuliačik vitaj nám!
 • Staráme sa o vtáčiky
 • Zdravé oči už v škôlke
 • Hurá je tu karneval!
 • Fašiangy, Turíce…
 • S radosťou do MŠ (bez slzičiek- cez rozprávku prídeš k nám)…
 • Deň s rozprávkou- návšteva knižnice
 • Divadelné vystúpenie žiakov ZŠ v MŠ
 • Plavecký výcvik
 • Uvítanie detí v obci
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Dopravné ihrisko v Krasňanoch
 • Zasaď semienko, gaštan
 • Vynášanie Moreny
 • Deň zeme- úprava okolia, čistenie skládok
 • Deň narcisov
 • EKO škola
 • Návšteva poľovníka v MŠ
 • Terchová : socha Juraja Jánošíka
 • Máj, máj, máj zelený…
 • Návšteva hasičskej zbrojnice
 • Deň matiek  -besiedka
 • Turistická vychádzka pod kopec Borová
 • Deň so psíkmi- kinológia
 • Hudobné predstavenie
 • Cestujeme vlakom, autobusom späť
 • Deň detí MDD s hračkou
 • Škôlka na výlete
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Dovidenia milá škôlka!
Späť