Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Vyhlásenie o zdraví dieťaťa

Potvrdenie o návšteve školy

Späť