Oznamy

Dňa 24.09.2020 sa uskutoční  ,, Deň ovocia“ v našej MŠ počas celého dňa. Prosíme priniesť  2 ks ovocia Tešíme sa na krásny deň plný vitamínov!

Prosíme vyrobiť spoločne s deťmi tekvičky.

Vážení rodičia, v najbližších týždňoch spustíme novú webovú stránku našej Materskej školy. Ďakujeme za porozumenie.  

Kontakt

Materská škola Dolná Tižina
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina
IČO: 00321249
DIČ: 2020671862
mail: mravcekovia217@gmail.com
tel.: 0910 364 455

PRAVIDLÁ PODĽA ZELENÉHO SEMAFORA

PREVZATIE DIEŤAŤA DO MŠ

 • DIEŤA MÔŽE SPREVÁDZAŤ 1 OSOBA
 • DODRŽIAVAŤ 2 M ODSTUP
 • PRICHÁDZAŤ S DIEŤAŤOM S NASADENÝM RÚŠKOM
 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA POUŽIJE DEZINFEKCIU NA RUKY
 • AK 3 PO SEBE NASLEDUJÚCICH DNÍ DIEŤA CHÝBA – ZAS PODPÍŠE TLAČIVO O BEZINFEKČNOSTI
 • DIEŤAŤU SA VYDENZIFIKUJÚ RUKY POVERENOU OSOBOU
 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK SI DIEŤA PREVEZME DO MŠ

 

 PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ

 • POUŽIŤ DEZINFEKCIU RÚK
 • POUŽIŤ ZVONČEK
 • MOŽNOSŤ POUŽIŤ TEL: 0910 364 455
 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ODOVZDÁ DIEŤA
Späť